Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ- Περί τους 2.250 τόνους φωτοβολταϊκών ανακυκλώθηκαν στο α ' εξάμηνο του 2012.
Την ευρωπαϊκή οδηγία για τα Απόβλητα των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (WEEE- Waste Electronic and Electric Equipment Directive) υποχρεούνται να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπει τη λήψη και ανακύκλωση φωτοβολταϊκών από τους παραγωγούς.

Η οδηγία WEEE, που τροποποιήθηκε στις 13 Αυγούστου 2012, θα πρέπει να περάσει από τα εθνικά Κοινοβούλια μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014. Όπως αναφέρει το econews, η συλλογή και ανακύκλωση παλιών ή σπασμένων φωτοβολταϊκών στοιχείων δεν ήταν υποχρεωτική διότι δεν ενέπιπτε στην οδηγία για τα ηλεκτρονικά απόβλητα, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και φορητοί υπολογιστές. Ως υπεύθυνοι για την εφαρμογή του νόμου ορίζονται οι «παραγωγοί» οι οποίοι μπορεί να είναι οι κατασκευαστές ή εισαγωγείς ακόμα και οι πωλητές ή εγκαταστάτες. Η εξειδίκευση της έννοιας του «παραγωγού», δηλαδή του υπευθύνου για την ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εθνικού νομοθέτη μεταξύ των 27. «Υπό συζήτηση μένει εάν τα παλιά ή σπασμένα φωτοβολταϊκά θα συλλέγονται ξεχωριστά ή θα συγκεντρώνονται σε χώρους ανακύκλωσης μαζί με άλλα ηλεκτρονικά απορρίμματα όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τηλεοράσεις», όπως αναφέρει η εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού φορέα PV Cycle στο pv-magazine. Ο PV Cycle προωθεί τη συγκέντρωση των φωτοβολταϊκών ξεχωριστά προκειμένου να μειωθεί το κόστος διαλογής. Ο φορέας συλλέγει και ανακυκλώνει φωτοβολταϊκά στοιχεία δωρεάν από το 2010. Αυτή τη στιγμή μέλη του είναι 245 κατασκευαστές, εισαγωγείς, και φορείς που αντιπροσωπεύουν το 90% του κλάδου στην Ευρώπη. Το 2010 συγκεντρώθηκαν 80 τόνοι, το 2011 1.400 τόνοι και το πρώτο εξάμηνο του 2012 2.250 τόνοι, ενώ τα σημεία ανακύκλωσης αυξήθηκαν σε 270 το 2012 έναντι 185 το 2011. Η συλλογή περιλαμβάνει τη φύρα παραγωγής και «καμένα» φωτοβολταϊκά στοιχεία.

Υποχρεωτική η ανακύκλωση από το 2014
Στις 13 Αυγούστου τροποποιήθηκε η οδηγία WEEE, που θα πρέπει να περάσει από τα εθνικά Kοινοβούλια μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014.
Μεταξύ των 27 μελών και συγκεκριμένα στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εθνικού νομοθέτη επαφίεται η εφαρμογή του νόμου, για τον οποίο υπεύθυνοι είναι οι «παραγωγοί».
Από το 2010 συλλέγει και ανακυκλώνει φωτοβολταϊκά στοιχεία δωρεάν ο ευρωπαϊκός φορέας PV Cycle.
Περίπoυ 245 κατασκευαστές, εισαγωγείς και φορείς που αντιπροσωπεύουν το 90% του κλάδου στην Ευρώπη είναι μέλη του ευρωπαϊκού φορέα.
80 τόνοι συγκεντρώθηκαν το 2010, το 2011 σχεδόν 1.400 τόνοι και το πρώτο εξάμηνο του 2012 ο αριθμός ανήλθε στους 2.250 τόνους.
Σε 270 αυξήθηκαν τα σημεία ανακύκλωσης το 2012 έναντι 185 το 2011. Η συλλογή περιλαμβάνει τη φύρα παραγωγής και «καμένα» φωτοβολταϊκά στοιχεία.